Bilgisayar Bilimi Dersi Afyon Çalıştayından Notlar

Daha çok teknik içerikler ve ders materyalleri paylaşmak için açtığım blog, yoğunluktan ötürü bu amacına hizmet edememiş ve neredeyse sadece çalıştay ve seminer notlarının paylaşıldığı bir site haline dönüşmüş oldu. Bu formatıyla da aslında şu yazıda belirttiğim hedeflere kısmen de olsa ulaşmamı sağladığını söyleyebilirim. Fen veya sosyal bilimler liselerinde görev yapmayan asıl çoğunluğu teşkil eden bilişim teknolojileri öğretmenlerini en azından bu şekilde çalıştay ve seminer içerikleri hakkında bilgilendirme imkanı bulabiliyorum. Ayrıca bu çalıştaylarda bir şekilde yolu siteye düşen arkadaşlarla da yüz yüze tanışma fırsatı bulabiliyorum.

Devamını oku…

1. Dönemin Değerlendirmesi (2017-2018)

Sosyal bilimler liselerinde bilgisayar bilimi dersinin Kur-1 kısmı 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının 1.döneminde uygulandı. Henüz uygulamaya konulmadan blog içerisinde de belirttiğim gibi 72 ders saatlik bir süre mevcut kazanımları verebilmek için çok yetersiz. Özellikle haftalık 4 saat uygulanan okullarda zaman sorunu daha fazla ortaya çıkmaktadır. Çünkü okul etkinlikleri, seminerler, kurslar, sağlık raporları vb. sebeplerden ötürü bir haftanın bile aksaması durumunda ilgili haftayı telefi edebilmek pek mümkün olmuyor.

Devamını oku…

Bilgisayar Bilimi Öğretim Programı Güncellendi

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 31/08/2016 Tarih ve 65 Sayılı Karar ile Ortaöğretim Bilgisayar Bilimi Dersi (Kur 1, Kur 2) Öğretim Programı, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında uygulamaya konulmuştu. İlgili program TTKB 19/01/2018 Tarih ve 23 Sayılı kararı ile 2018-2019 yılından geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılıp güncellenmiş yeni bir program yayınlandı. Güncellenmiş olan yeni öğretim programı 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacak.

Devamını oku…