Bilgisayar Bilimi Öğretim Programı Güncellendi

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 31/08/2016 Tarih ve 65 Sayılı Karar ile Ortaöğretim Bilgisayar Bilimi Dersi (Kur 1, Kur 2) Öğretim Programı, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında uygulamaya konulmuştu. İlgili program TTKB 19/01/2018 Tarih ve 23 Sayılı kararı ile 2018-2019 yılından geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılıp güncellenmiş yeni bir program yayınlandı. Güncellenmiş olan yeni öğretim programı 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacak.

Devamını oku…

Bilgisayar Bilimi Dersi Öğretim Programı Seminerinden Notlar

8-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında okutulacak olan Bilgisayar Bilimi dersine ait yeni öğretim programının tanıtımı yapıldı. Ortaokullarda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin ardından liselerdeki mevcut Bilgi ve İletişim Teknolojisi dersinin içeriğinin çağımızın gereklerini taşımadığını bilişim teknolojileri öğretmenleri olarak her platformda dile getirmeye çalışıyorduk.

Bilgisayar Bilimi dersine ait öğretim programının ve seminerin içeriği ile ilgili olarak şu şekilde bir özet çıkarabilirim.

Devamını oku…